web counter

Za zobrazenie obsahu je potrebná novšia verzia Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

B.T.B, s.r.o.

Spoločnosť vznikla v roku 1992 pod názvom Anton Timoranský. Na začiatku
Firma pôsobí v oblasti
zatepľovania budov už 9 rokov.
V častých prípadoch požadujú správcovia aj investori kompletnú revitalizáciu bytového domu.
Opravu striech, balkónov , loggie, výmena
kovovej konštrukcie (zábradlia) a výmenu okien zabezpečíme subdodávateľmi, firmami s ktorými

V častých prípadoch požadujú správcovia aj investori kompletnú revitalizáciu bytového domu.
Ďalej | O Nás

ISO 9001:2008

ISO 9001:2008 je medzi-národná norma týkajúca
sa manažmentu kvality, aplikovateľná na akúkoľvek organizáciu z ktorejkoľvek obchodnej oblasti a aktivity. 
Je založená na ôsmych princípoch
manažmentu kvality:
- zameranie na zákazníka
- vedúce postavenie
- zapojenie ľudí
- procesný prístup
- systémový prístup k manažmentu
- neustále zlepšovanie sa
Ďalej | Certifikáty
Práve realizujeme
BD: G. Bethlena 17-23, Nové Zámky
Podrobné informácie o realizovaných projektoch
môžete získať na tel. čísle
+421 911 175 242
Práve realizujeme
BD: S.H.Vajanského 11-15, Nové Zámky
Práve realizujeme
BD: J.Kráľa 28-32, Nové Zámky
V častých prípadoch požadujú správcovia aj investori kompletnú revitalizáciu bytového domu. Opravu striech, balkónov , loggie, výmena kovovej konštrukcie (zábradlia) a výmenu okien zabezpečíme subdodávateľmi.
Predstavenie vybraných ukážok rekoštrukcií budov realizovaných našou firmou.
Ďalej | Referencie

Za zobrazenie obsahu je potrebná novšia verzia Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Mapa nitrianskeho kraja - Sídlo našej firmy
J. Šimora 5/7940
940 01 Nové Zámky
Adresa:
BTB, s.r.o.
Tel. číslo:
E-mail*:
Text správy*:
pred odoslaním skontrolujte správnosť údajov
Meno/prezývka*: