web counter

Za zobrazenie obsahu je potrebná novšia verzia Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Práve realizujeme
BD: G. Bethlena 17-23, Nové Zámky
Podrobné informácie o realizovaných projektoch
môžete získať na tel. čísle
+421 911 175 242
Práve realizujeme
BD: S.H.Vajanského 11-15, Nové Zámky
Práve realizujeme
BD: J.Kráľa 28-32, Nové Zámky
main-vybrane-referencie-header
Mapa nitrianskeho kraja
J. Šimora 5/7940
940 01 Nové Zámky
Adresa:
BTB, s.r.o.
Tel. číslo:
E-mail*:
Text správy*:
pred odoslaním skontrolujte správnosť údajov
Meno/prezývka*:

TECHNOLÓGIA

|  Vždy máme riešenie

Extrudovaný polystyrén
Je mimoriadne tvrdý, až do 700kPa podľa typu pri 10% stlačení. Je vyrábaný z polystyrénového granulátu fyzikálnou zmenou formy, takzvaným extrudovaním. Neobsahuje žiadne freóny. Nasiakavosť po 28 dňoch
pri zmenách teploty sa pohybuje na úrovni iba 0,1 až 0,5% objemu podľa normy DIN53134.

Sokel – plošne malá časť z fasády domu, niekedy nenápadná a ostávajúca bez povšimnutia. Patrí však
k najviac namáhaným častiam a náročným detailom stavby. Je to podnož, päta múra, podmurovka, skrátka prechod medzi fasádnou stenou, základmi (príp. suterénom) a terénom.

V architektúre je sokel optickou základňou domu. Vhodne navrhnutý dokáže zvýrazniť, vyzdvihnúť koncepciu hmotového a materiálového riešenia alebo naopak pokaziť celý dojem. Možností ako s ním „narábať“ je mnoho. K výtvarnosti sokla neprispieva, ak je plný porúch, čo vidíme okolo seba až pričasto. Príčinou býva neznalosť, použitie nevhodného materiálu, či nedbalé prevedenie.


Funkcia a konštrukcia sokla

Soklová časť fasády je najviac namáhaná a znečisťovaná, to znamená, že jej povrch má byť odolný. Sokel musí odolávať pôsobeniu dažďovej vody, ktorá sa odráža od terénu, a tak ho znečisťuje. Je taktiež vystavený mechanickým oderom, v lete slnečnému žiareniu, v zime napadnutému snehu a z neho roztopenej vode. V oblasti sokla sa zvyknú vytvárať nežiaduce tepelné mosty, preto je sokel aj tepelno-technickým detailom. Stekajúca voda z fasády pri daždi by nemala zatekať na sokel, preto sa robí jeho mierne zapustenie a tzv. odkvapový nos, ktorý odvedie vodu preč. Inak by dochádzalo k vzlínaniu vlhkosti do muriva či fasády. Výška sokla by mala byť minimálne 30 cm, závisí to však aj od architektonického riešenia domu, materiálu a terénu. Na niektorých moderných objektoch sokel vôbec nenájdeme. Neznamená to, že pod jednotnou fasádou
nie je izolačne vyriešený.


Hydroizolácia a tepelná izolácia sokla

Podmienkou bezchybnej funkcie sokla a hlavne jeho životnosti je správne prevedenie hydroizolácie voči vzlínajúcej vode zo základov a voči vode z dažďa. Hydroizolácia sa má vyviesť aspoň 30 centimetrov
nad terén. Soklové murivo možno izolovať aj izolačnou stierkou. Na zvislej časti základu sokla nie je potrebná silná hydroizolácia, ak je dobre odvodnená zemná časť tepelnej izolácie, napr. sklonom dlažby pri dome, drenážou, vysypávkou zo štrku a pod. 
Na termografoch možno vidieť miesta vysokého úniku tepla – tepelné mosty. K tepelným mostom patrí aj sokel, preto je ideálne ho zatepliť. Tepelnou izoláciou, ktorá odoláva
aj vlhkosti, sa odstránia tepelné mosty. Obmedzením vzlínania vlhkosti sa odstráni dôvod na vznik plesní
v interiéri. Tepelná izolácia sokla má mať tieto vlastnosti: minimálnu nasiakavosť, minimálnu alebo žiadnu vzlínavosť vody, mrazuvzdornosť, vysokú pevnosť v tlaku, možnosť kombinácie s rôznymi hydroizoláciami
a jednoduchú spracovateľnosť. Tepelná izolácia by mala byť vyvedená aspoň 30 cm nad terénom, vhodné
je aj do 50 cm. Penový polystyrén, vďaka svojim vlastnostiam a nízkym nákladom, patrí dnes medzi najpoužívanejšie tepelno-izolačné materiály. Dosky pre sokel sú vyrábané lisovaním do foriem, to umožňuje docieliť minimálnu nasiakavosť a vysokú pevnosť v tlaku. Majú názov podľa funkcie a umiestnenia na objekte. Líšia sa rozmerom, obvodovou hranou a profilom povrchu. Na zateplenie sokla a spodnej stavby sa používajú dosky z extrudovaného polystyrénu XPS alebo expandovaného polystyrénu EPS – perimetrického materiálu. Patria sem soklové dosky, perimetrické dosky a drenážne dosky.


Terén pri sokli

Najideálnejším povrchom pri sokli je lôžko z hrubozrnného štrku. Voda hneď vsiakne do zeme a neodráža sa na fasádu. Ak je okolitý terén spevnený dlažbou, výška sokla musí byť väčšia. Obklad sokla by mal ísť niekoľko centimetrov pod úroveň dlažby alebo na doraz. V opačnom prípade, ak by dlažba zachádzala pod sokel, mohol by mráz dlažbu dvihnúť a sokel poškodiť. Stekajúcu a zvedenú vodu z fasády je treba odviesť ďalej od objektu, to sa robí drenážou pri päte základu. Spevnená plocha musí byť vyspádovaná smerom od objektu.