web counter

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Práve realizujeme
BD: G. Bethlena 17-23, Nové Zámky
Podrobné informácie o realizovaných projektoch
môžete získať na tel. čísle
+421 911 175 242
Práve realizujeme
BD: S.H.Vajanského 11-15, Nové Zámky
Práve realizujeme
BD: J.Kráľa 28-32, Nové Zámky
Bytový dom po ukončení rekonštrukcie
Panelový dom počas kompletnej rekonštrukcie
V častých prípadoch požadujú správcovia aj investori kompletnú revitalizáciu bytového domu. Opravu striech, balkónov, loggie, výmena kovovej konštrukcie (zábradlia) a výmenu okien zabezpečíme subdodávateľmi, firmami s ktorými spolupracujeme viac rokov.

Zvyšovanie ročných obratov vyvolalo potrebu transformácie právnej formy FO na PO, ktorá prebehla v roku 2008. Aby sme zvyšovali kvalitu služieb,
investovali sme do lešenia (vlastné 2000m2)
a zvyšovali počty vlastných zamestnancov
(13 vlastných).

Týmito investíciami vieme zabezpečiť plynulosť revitalizácie a spokojnosť zákazníkov. V súčasnosti zatepľujeme.
Hlavný dodávateľ BTB, s.r.o. |  CAPAROL
Hlavný dodávateľ BTB, s.r.o. |  STO
Firma B.T.B, s. r. o pôsobí v oblasti zatepľovania budov už 9 rokov. Spoločnosť vznikla v roku 1992
pod názvom
Anton Timoranský. Na začiatku sa zameriavali na obnovu rodinných domov. S nadobudnutými skúsenosťami obnovou rodinných domov, sme prešli na zateplenie panelových domov. Technickú podporu
sme dostali od dodávateľov zatepľovacích systémov:
Hlavný dodávateľ BTB, s.r.o. |  BAUMIT
Mapa nitrianskeho kraja
J. Šimora 5/7940
940 01 Nové Zámky
Adresa:
BTB, s.r.o.
Tel. číslo:
E-mail*:
Text správy*:
pred odoslaním skontrolujte správnosť údajov
Meno/prezývka*:

O NÁS

|  Skúsenosť je zárukou

Panelový dom po ukončený kompletnej rekonštrukcie
Komplexná a správne realizovaná revitalizácia bytového domu dokáže výrazne zhodnotiť a predĺžiť
jeho životnosť, zníži náklady na vykurovanie až o 25 - 50% a zvýši komfort bývania vrátane vylepšenia vonkajšieho vnímania domu v jeho okolí.
Uvedomujeme si, že je to náročný proces,
ktorý si vyžaduje množstvo technických
a odborných vedomostí a skúseností.
Preto svojím zákazníkom poskytujeme
kompletné služby od úplného začiatku.

Základom úspešnej spolupráce je vzájomná komunikácia, čo nám umožní získať predstavu
o požiadavkách obyvateľov domu, o technickom
stave daného domu a o reálnych možnostiach samotnej realizácie. Po zhodnotení týchto
údajov navrhneme prvé kroky, ktoré vedú k želaným výsledkom.
Tešíme sa na spoluprácu.

Anton Timoranský
konateľ BTB, s.r.o.


Panelový dom počas kompletnej rekonštrukcie
Panelový dom počas kompletnej rekonštrukcie