web counter

Za zobrazenie obsahu je potrebná novšia verzia Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Práve realizujeme
BD: G. Bethlena 17-23, Nové Zámky
Podrobné informácie o realizovaných projektoch
môžete získať na tel. čísle
+421 911 175 242
Práve realizujeme
BD: S.H.Vajanského 11-15, Nové Zámky
Práve realizujeme
BD: J.Kráľa 28-32, Nové Zámky
main-vybrane-referencie-header
Mapa nitrianskeho kraja
J. Šimora 5/7940
940 01 Nové Zámky
Adresa:
BTB, s.r.o.
Tel. číslo:
E-mail*:
Text správy*:
pred odoslaním skontrolujte správnosť údajov
Meno/prezývka*:

SLUŽBY

|  Vždy máme riešenie

Zatepľovancie práce bytových a rodinných domov

Bytový dom po ukončený rekonštrukcie
Kontaktné zatepľovacie systémy (KZS)

Kontaktné zatepľovacie systémy sú priemyselne vyrábané výrobky, ktoré sa dodávajú ako súbor výrobkov a využívajú sa ako tepelná ochrana budov.

Na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností sa KZS dávajú
na vonkajšiu stranu starých alebo nových stien alebo stropov nad otvorenými priestranstvami. Obsahujú špeciálne spájacie prostriedky (napr. soklové lišty, rohové profily a pod.), aby sa spojili s priľahlými časťami budov (napr. otvormi, nárožiami, parapetmi atď.).
KZS chránia pred poveternostnými vplyvmi a zlepšujú optický vzhľad budovy. Nezvyšujú stabilitu steny alebo stropu, na  ktoré sa použili Na označenie kontaktných zatepľovacích systémov sa používa aj skratka  E T I C S, odvodená z anglického názvu External Thermal Insulation Composites Systems. Kontaktné zatepľovacie systémy sú na báze tepelnej izolácie z expandovaného (penového) polystyrénu EPS alebo na báze
minerálnej vlny.


Kontaktný zatepľovací systém je zložený stavebný výrobok. Od roku 1992 sa za zatepľovací systém spľňajúci požiadavky pokladal taký, pre ktorý autorizovaná osoba (TSUS) vydala technické osvedčenie. Od roku 1998 môže byť na stavebnom trhu a môže sa zabudovať zatepľovací systém, pre ktorý podľa zákona o stavebných výrobkoch vydalo osvedčovacie miesto certifikát preukázania zhody. Certifikát sa vydáva pre určenú skladbu zatepľovacieho systému na základe skúšania vlastností jednotlivých komponentov a ich súčinnosti v systéme. Európske technické osvedčenie systému ETA (European Technical Approval) vydáva osvedčovacie miesto na základe skúšania podľa ETAG 004  Technické osvedčenie je spracované vždy pre konkrétnu skladbu komponentov (stavebné výrobky na vytvorenie jednotlivých vrstiev a doplnky – profily, rozperné kotvy a pod.). Pri zámene komponentov a kombinácií rôznych systémov nie je zaručené dosiahnutie požadovanej kvality a najmä životnosti zateplenia.  
Ukážky hotových prác nájdete v sekcii "Referencie". Ukáž referencie »
Bytový dom počas rekonštrukcie
Jednotlivé systémy zatepľovania sa zhotovujú podľa technologického predpisu konkrétneho zatepľovacieho systému. Technologický predpis obsahujúci skladbu zatepľovacieho systému, komponenty a ich vlastnosti, postupnosť vytvárania, podmienky zhotovovania a najdôležitejšie detaily je súčasťou záväzných dokumentov každého KZS.
Kontaktné zatepľovacie systémy sa vyznačujú uplatňovaním aj mokrých procesov pre vytvorenie jednotlivých vrstiev. Jednotlivé vrstvy systému sú vytvorené so vzájomným celoplošným kontaktom.
Pripevňovacími prvkami a doplnkovými profilmi
sa zabezpečuje vzájomné spolupôsobenie jednotlivých vrstiev a pôvodnej konštrukcie. Kontaktný zatepľovací systém sa skladá zo:


    spojovacej vrstvy (lepiaca malta)

    tepelnoizolačnej vrstvy

    výstužnej vrstvy s výstužnou mriežkou )
    povrchovej vrstvy so základným alebo egalizačným náterom
Charakteristická skladba kontaktného zatepľovacieho systému
Charakteristická skladba kontaktného zatepľovacieho systému
Kontaktné zatepľovacie systémy sa rozlišujú podľa

   1. pripevňovania tepelnoizolačných dosiek:
       - lepené
       - lepené a dodatočne pripevňované rozperkovými hmoždinkami
       - mechanicky pripevňované


   2. lepenie podľa nanášania lepiacej malty (bielej alebo šedej farby) môže byť:
       - kombinovane pásovo a terčovo (na tepelnoizolačné dosky), náhľad spôsobu nanášania
       - celoplošne (na tepelnoizolačné lamely)


   3. pripevňovanie sa robí rozpernými kotvami rôzneho druhu:
       
- rozperné kotvy s trnom (kolíkom) z plastu
       - rozperné kotvy s kovovým tŕňom (kolíkom) z antikoróznej ocele
       - rozperné kotvy s kovovým skrutkovacím tŕňom (kolíkom); rozperné kotvy (tanierové hmoždinky)
         sa skladajú z hlavy (taniera), drieku a tŕnu (kolíka); tanierová hlava rozpernej kotvy priemeru
         60 – 80 mm nesmie byť s hladkým povrchom a musí mať otvory pre zabezpečenie spojenia
         a súčinnosti jednotlivých vrstiev zatepľovacieho systému; dĺžka drieku rozpernej
         kotvy sa stanovuje ako súčet:
         -
kotevnej dĺžky (minimálne 60 mm)
         - hrúbky povrchovej úpravy pôvodnej konštrukcie
         - hrúbky lepiacej vrstvy (2 – 3 mm podľa nerovnosti povrchu pôvodnej konštrukcie)
         - hrúbky tepelnoizolačnej vrstvy


   4. mechanické pripevňovanie prichytávacími lištami (pripevňované k podkladu skrutkovými        príchytkami) k podkladu a súčasným spájaním tepelnoizolačných dosiek medzi sebou; uplatnenie
       vyžaduje používanie profilovaných dosiek (s rýhou) z penového polystyrénu alebo minerálnych vlákien